Filipstads kommun startsida

Lyckan

Förskolan Lyckan rött enplans hus med vita knutar och gräsmatta runt omkring

Förskolan Lyckan ligger i centrala Filipstad med närhet till skogsområden. Lyckan består av tre dagavdelningar och här finns också kommunens kväll, natt och helgverksamhet.

Förskolan består av fyra avdelningar, varav en erbjuder verksamhet kväll, natt och helg, mer information om kväll, natt och helgverksamheten hittar du under fliken Nattis. Dagavdelningarna på Lyckan har öppet mellan klockan 05:30 - 17:30 och arbetssättet är åldersindelat för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. Lyckan är centralt belägen med närhet till naturen och den fantastiska gården erbjuder stora lekytor med bl.a. motorikbana, utmanande klättermöjligheter, grillplats och kompisgungor.

Förskolan är första delen i utbildningskedjan, alla som arbetar här har ett uppdrag som är kopplat till Barnkonventionen, Skollagen och förskolans läsoplan. Lyckan har en Likabehandlingsplan som ska presentera arbetet med att främja allas rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering.

Förskolan Lyckans ledord är Uppleva Upptäcka  Utforska  Utmana  Utveckla och ska kännetecknas av:

  • en trivsam och trygg miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • ett medforskande arbetssätt
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är delaktiga, känner tillit och respekt för varandra
  • allas inneboende resurser skall uppmärksammas och uppmuntras

För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling är arbetssättet på Lyckan åldersindelat. Alla avdleningar samarbetar för att skapa en känsla av gemenskap. Samarbetet underlättar övergångarna för barnen, det blir naturligt att umgås med alla, det ger också goda möjligheter för barnen att samspela, utvecklas och lära med alla åldrar.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion.

Detta betyder:

  • att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara.
  • att det främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn.
  • att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt barn. Byter blöjor klär på och av osv.
  • att pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.

I arbetsplanen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I våra rapporter beskriver vi hur vi har nått målen i läroplanen, när det gäller lärande och värdegrund.

Lekplats med ställningar i rött och gult framför förskolan Lyckan
Lekplats med ställningar i rött och gult framför förskolan Lyckan

Telefonnummer till avdelningarna

Avd. Lilla 072-212 51 18
Avd. Mellan 072-228 79 32
Avd. Stora 072-208 42 03
Nattstugan 072-560 86 44

Adress: Värmlandsgatan 11

Kontaktinformation Rektor - Katarina Magnusson