Filipstads kommun startsida

Lyckan

Förskolan Lyckan

Förskolan Lyckan stod färdig våren 2015 och leds av en förskolechef som tillsammans med arbetslagen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Förskolan består av fyra avdelningar, varav en erbjuder verksamhet kväll, natt och helg, mer information om kväll, natt och helgverksamheten hittar du under fliken Nattis. Dagavdelningarna på Lyckan har öppet mellan klockan 05:30 - 17:30 och arbetssättet är åldersindelat för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. Lyckan är centralt belägen med närhet till naturen och den fantastiska gården erbjuder stora lekytor med bl.a. motorikbana, utmanande klättermöjligheter, grillplats och kompisgungor.

Arbetet med att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom områden så som kreativitet, ansvar, genomförande, sociala relationer, empati och kommunikation är lika viktigt varje dag. Lärandet på förskolan sker varje dag i samspel med varandra. Att bli bekräftad i det man kan stärker självkänslan. Pedagogerna ska inspirera och skapa förutsättningar för lärandet.

Förskolan Lyckans ledord är Upptäcka  Utforska  Utmana  Utveckla och ska kännetecknas av:

  • en trivsam och trygg miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • ett medforskande arbetssätt
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är delaktiga, känner tillit och respekt för varandra
  • allas inneboende resurser skall uppmärksammas och uppmuntras

Förskolans vardag bygger på samarbete mellan avdelningarna. Samarbetet underlättar övergångarna för barnen, det blir naturligt att umgås med alla, det ger också goda möjligheter för barnen att samspela, utvecklas och lära med alla åldrar.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion.

Detta betyder:

  • att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara.
  • att det främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn.
  • att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt barn. Byter blöjor klär på och av osv.
  • att pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.

Våra styrdokument är skollagen och läroplan för förskolan. Likabehandlingsplanen ska presentera förskolans arbete för att främja allas rättigheter och lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering. Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

I den pedagogiska planeringen beskriver vi vilka kunskaps- och värdegrundsmål vi kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder vi kommer att använda.

Förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I våra rapporter beskriver vi hur vi har nått målen i läroplanen, när det gäller lärande och värdegrund.

Styrdokument

Förskolan Lyckan lekplats
Förskolan Lyckan skolgård

Telefonnummer till avdelningarna

Avd. Lilla 072-212 51 18
Avd. Mellan 072-228 79 32
Avd. Stora 072-208 42 03
Nattstugan 072-560 86 44

Adress: Värmlandsgatan 11

Kontaktinformation Rektor - Katarina Magnusson

Telefonnummer
0590‑612 56
072‑553 09 41

Senast uppdaterad: 2020-02-21