Filipstads kommun startsida

Bergabacken

Förskolan Bergabacken. Rött tvåvåningshus med vita knutar och en lekpark i sand utanför och lekstuga i samma färger

Förskolan Bergabacken är belägen i Nordmark, 17 km norr om Filipstad, och har sina lokaler i den gamla skolbyggnaden. Förskolan består av två avdelningar med barn 1-6 år.

Förskolan Bergabacken präglas av den omkrinliggande naturen med skog och ängar där korna går på bete. Det blir självklart att använda omgivningen som en resurs för att skapa en gynnsam miljö för lek och lärande.

Undervisningen förläggs ofta utomhus eller i gymnastiksalen som finns i skolans lokaler.

Barngruppen är ofta uppdelad i yngre och äldre barn för att vi lättare kan forma undervisningen utifrån barnens behov och intresse.

För närvarande är öppettiderna alla vardagar kl. 06.00-17.00.

Vi vill:

  • skapa trygga relationer med alla på förskolan
  • att miljön ska vara utmanande och omväxlande
  • att undervisningen kopplas till barnens intresse och behov
  • att förskolan ska ha en tillåtande atmosfär
  • ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen

Telefonnummer:

0590‑500 14

073‑270 39 44

Postadress:

Bergavägen
682 93 Nordmarkshyttan