Filipstads kommun startsida

Nykroppa förskola

Nykroppa förskola. En stor tvåvåningsbyggnad i orange sten med en stor gräsmatta utanför och ett grönt staket kring hela området.

Förskolan ligger i Nykroppa, cirka 15 km sydväst om Filipstad. Förskolegården utmanar till lek och kreativitet och i närområdet finns härlig natur.

Förskolan består av en avdelning med barn 1-6 år.

Nykroppa förskola kännetecknas av:

  • att det kompetenta barnets inneboende resurser tas tillvara
  • en trivsam miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är lika delaktiga, känner tillit och respekt för varandra
Lekplats Nykroppa förskola

Telefonnummer

Ugglebo: 072-730 47 75 , 0590-17 31 54

Postadress:

Kungsvägen 21
682 90 Nykroppa

Telefonnummer:

0590‑615 49