Filipstads kommun startsida

Nykroppa förskola

Nykroppa förskola. En stor tvåvåningsbyggnad i orange sten med en stor gräsmatta utanför och ett grönt staket kring hela området.

Förskolan ligger i Nykroppa, cirka 15 km sydväst om Filipstad. Förskolegården utmanar till lek och kreativitet och i närområdet finns härlig natur.

Förskolan består av två avdelningar som heter Ugglebo och Kottebo. Där finns ett åldersblandat arbetssätt med barn i åldrarna 1-5 år.

Våra styrdokument är skollagen och läroplan för förskolan. Likabehandlingsplanen ska presentera förskolans arbete för att främja allas rättigheter och lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering. Var och en som arbetar i förskolan har ett ansvar för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetet med att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom områden så som kreativitet, ansvar, genomförande, sociala relationer, empati och kommunikation är lika viktigt varje dag. Lärandet på förskolan sker varje dag i samspel med varandra. Att bli bekräftad i det man kan stärker självkänslan. Pedagogerna ska inspirera och skapa förutsättningar för lärandet.

Nykroppa förskola kännetecknas av:

  • att det kompetenta barnets inneboende resurser tas tillvara
  • en trivsam miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är lika delaktiga, känner tillit och respekt för varandra

Förskolans vardag bygger på samverkan vilket betyder att det kan vara personal från olika avdelningar som öppnar och stänger. Vid lov kan avdelningar slås ihop för att det ska bli fler barn att leka med som ger möjlighet till mer varierad aktivitet. Likaså samarbetar avdelningarna  vid reflektionsarbete.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Detta betyder:

  • att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara.
  • att det främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn.
  • att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt barn. Byter blöjor klär på och av osv.
  • att pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.
Lekplats Nykroppa förskola

Kontaktinformation Nykroppa förskola

Postadress
Kungsvägen 21
680 90 Nykroppa

Telefonnummer

Ugglebo 072-730 47 75
Kottebo 072-248 52 98

Kontaktinformation Rektor - Åsa Iversen

Telefonnummer
0590‑615 49