Filipstads kommun startsida

Nykroppa förskola

Nykroppa förskola. En stor tvåvåningsbyggnad i orange sten med en stor gräsmatta utanför och ett grönt staket kring hela området.

Förskolan ligger i Nykroppa, cirka 15 km sydväst om Filipstad. Förskolegården utmanar till lek och kreativitet och i närområdet finns härlig natur.

Förskolan består av grupperna Ugglebo och Kottebo med barn i åldrarna 1-5 år.

Nykroppa förskola kännetecknas av:

  • att det kompetenta barnets inneboende resurser tas tillvara
  • en trivsam miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är lika delaktiga, känner tillit och respekt för varandra

Förskolans vardag bygger på samverkan vilket betyder att det kan vara personal från olika avdelningar som öppnar och stänger. Vid lov kan avdelningar slås ihop för att det ska bli fler barn att leka med som ger möjlighet till mer varierad aktivitet. Likaså samarbetar avdelningarna  vid reflektionsarbete.

Lekplats Nykroppa förskola

Kontaktinformation Nykroppa förskola

Postadress
Kungsvägen 21
680 90 Nykroppa

Telefonnummer

Ugglebo 072-730 47 75 , 0590-173154
Kottebo 072-248 52 98, 0590-173153

Kontaktinformation Rektor - Åsa Iversen

Telefonnummer
0590‑615 49