Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Ferlinskolan

Ferlinskolan är en skola för elever som går i grundskolans år 7-9. Här finns också en integrerad grundsärskola.

Ferlinskolan ligger i centrala delen av Filipstad och här finns grundskolan 7–9 och grundsärskolan 7–9. På skolan går det ca 350 elever och vi är runt 50 anställda.

Vår skola är mångkulturell med elever som bryr sig om varandra. Vi lägger stor vikt vid att det är goda relationer mellan elever och vuxna på skolan.

Skolan är indelad i arbetslag där varje arbetslag har satt sin prägel på sitt eget studieutrymme. I arbetslagen sker den grundläggande elevvården.

När det gäller undervisningen arbetar vi med dubbel-bemanning i framförallt kärnämnen, samt med ett flexibelt användande av våra resurser.

På skolan har vi under några år arbetat aktivt med lärares ledarskap i klassrummet och att rektor arbetar med det pedagogiska ledarskapet genom återkommande klassrumsbesök.

Vidare har kommunen ett väl utarbetat Skolutvecklingsprogram som präglar arbetet i vardagen. I SKL:s (Sveriges kommun och landsting) öppna mätning är vi rankade som Värmlands bästa skolkommun och i Sverige är vi på en hedrande 12:e plats!

Så här vill vi ha det på vårt skolområde:

  • På vår skola ska alla känna sig trygga. Att kränka någon är förbjudet!
  • Alla har rätt till gemenskap och samhörighet.
  • Alla ska känna att de blir respekterade av såväl elever som personal.

Arbetsplaner

I våra arbetsplaner beskrivs hur vi planerar att arbeta med kunskaps- och värdegrundsuppdraget under läsåret.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje läsår redovisar personalen på Ferlinskolan hur vi lyckats engagera och motivera eleverna till hög måluppfyllelse.

Dokument

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Infomentor eller per telefon till expeditionen på telefonnummer 0590-614 88.

Ferlinskolan

Telefonnummer
0590‑614 88
Besöksadress
Rektor Furuskogs gata 2
Postadress
Box 302
682 27 Filipstad

Rektor - Gun Palmqvist

Expedition - Yvonne Rapp

Telefonnummer
0590‑614 88

Expedition - Caroline Lutman

Skolsköterska - Solveig Lundblad

Telefonnummer
070‑686 14 91

Studie- och yrkesvägledning - Britt Fredriksson

Telefonnummer
0590‑614 95 (Ferlinskolan och Spångbergsgymnasiet)
0590‑614 36 (Stålvallaskolan)

Kurator - Sandra Johansson

Senast uppdaterad: 2017-09-04