Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Stöd för barn och unga

Elevhälsan

Medicinska, pedagogiska, psyko-sociala och psykologiska insatser

Familjecentralen

Familjecentralen har öppen förskola, ungdomsmottagning, råd och stöd.

HVB-hem

Boende för ensamkommande asylsökande ungdomar. (Sidan är under uppbyggnad.)

Stöd för barn och familjer

Kommunen erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och unga.

Senast uppdaterad: 2017-09-19