Filipstads kommun startsida

Cykelturer för äldre på boenden

Socialförvaltningen har köpt in en parcykel, där de boende tillsammans med vårdpersonal kan ta en tur.

Cykeln, som köpts in för bidragspengar, har hittills varit väldigt uppskattad både hos brukare och personal.

Precis som bilden visar har cykeln plats för två personer och den kan köras med eller utan elassistans.

Tanken med cykeln är att brukare ska få möjlighet att komma ut, andas frisk luft och känna känslan av att cykla.

Cykeln kommer att finnas på Älvkullens äldreboende, men kan lånas ut till andra äldreboenden i kommunen om intresse finns.