Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Förnyad samverkans­överenskommelse mellan kommunen och Polisen

Fem män ler och en håller i ett pappershäfte

Michael Björklund (säkerhetssamordnare Filipstads kommun), Hannes Fellsman (kommundirektör Filipstads kommun), Fredrik Bäcker (lokalpolisområdeschef), Christer Olsson (kommunalråd Filipstad) och Andreas Ringbäck (kommunpolis).

Kommunen har de senaste åren förstärkt samarbetet med lokala polisen. Nu fortsätter samarbetet i och med att ett nytt samverkansavtal har undertecknats.

Brett arbete för en trygg kommun

Det är numera ett lagkrav att kommuner har ett brottsförebyggande ansvar. I Lokalpolisområde Kristinehamn ingår Kristinehamns, Storfors och Filipstads kommun. Tillsammans med polisen görs ett brett arbete för att bekämpa brottslighet och skapa en trygg och säker kommun att bo och leva i.

Skapa en gemensam lägesbild

Filipstads kommun och polisen i vårt lokalpolisområde har regelbundna möten där vi delar våra lägesbilder och skapar en gemensam lägesbild över hur läget ser ut i kommunen. Vi tittar på statistik över antal brott och följer upp händelser som sker i kommunen. Vi har snabba kontaktvägar mellan varandra, vilket medför att det går fortare att agera.

Vi arbetar också förebyggande med åtgärder för ungdomar, då det är viktigt att göra insatser i god tid.

Poliser och ordningsvakter

Polisen har på sistone förstärkt sina resurser lokalt i Filipstad, bland annat med patrullerande polis och införandet av ordningsvakter i centrum.

Filipstad har också fått två nya områdespoliser på heltid och en extra förundersökningsledare. Dessa personer utgår från polisstationen i Filipstad.

Ordningsvakterna patrullerar i Filipstads centrum några dagar i veckan. De är främst ute på tider då det har förekommit brott. Insatsen med ordningsvakter är förlängd året ut.

Ihop med Storfors kommun rekryterar nu Filipstads kommun en till person som ska arbeta med brottsförebyggande-, trygghets- och säkerhetsarbete. (Läs mer om den tjänsten här.)

Trenden går åt rätt håll

Senaste statistiken visar att antal brott per månad har halverats det senaste halvåret i kommunen. Bland annat ser polisen en tydlig nedgång gällande skadegörelse, tillgrepp i butik och våldsbrott i offentlig miljö. Det är en trend som till stor del tros bero på den lokala samverkan som finns.

Samverkan fortsätter

Den 8 april 2024 var Fredrik Bäcker, lokalpolisområdeschef, och Andreas Ringbäck, kommunpolis, på plats i kommunhuset för att underteckna samverkansöverenskommelsen tillsammans med Christer Olsson, kommunalråd.

Avtalet syftar till att vidareutveckla det existerande samarbetet mellan parterna.