Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 18 april 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 18 april

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Fastställande av dagordning

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Årsredovisning 2023
 3. Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 2023
 4. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2023 års verksamhet
 5. Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden avseende 2023 års verksamhet
 6. Ansvarsfrihet för socialnämnden avseende 2023 års verksamhet)
 7. Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden avseende 2023 års verksamhet
 8. Ansvarsfrihet för valnämnden avseende 2023 års verksamhet
 9. Ansvarsfrihet för administrativa nämnden avseende 2023 års verksamhet
 10. Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden avseende 2023 års verksamhet
 11. Ansvarsfrihet för drifts- och servicenämnden avseende 2023 års verksamhet
 12. Ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden avseende 2023 års verksamhet
 13. Ansvarsfrihet för de kommunala bolagen avseende 2023 års verksamhet
 14. Redovisning av obesvarade motioner
 15. Svar på motion angående trygghetsskapande åtgärder
 16. Svar på motion om ordningsvakter
 17. Tomtpriser Finnshyttan
 18. Revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden
 19. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Torgeir Pettersen (S)
 20. Fyllnadsval ersättare i Stiftelsen Filipstadsbostäder efter Torgeir Pettersen (S)
 21. Fyllnadsval ersättare i Stiftelsen Hemgården efter Torgeir Pettersen (S)

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 18 april Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.