Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Chans att söka pengar från fonder

Filipstads kommun förvaltar ett stort antal stiftelser och fonder. Varje höst annonserar vi vilka som kan sökas pengar från. Sista ansökningsdag är 8 november 2021.

Varje ansvarig nämnd beslutar om utdelningarna. Utdelning ur dessa stiftelser sker i förhållande till den avkastning som respektive stiftelse genererar under året. Gemensamt för de flesta stiftelser är att du som söker ska vara folkbokförd i Filipstad med omnejd.

Fondmedel kan sökas ur följande fonder inom Filipstads kommun för 2021:

1. Ur Stiftelsen Filipstads kommuns kommunstyrelsefond kan fondmedel sökas av personer som är bosatta i Filipstad. Stiftelsen syftar till att hjälpa fattiga och sjuka och i övrigt behövande personer.

2. Ur Stiftelsen Johan och Julia Ekmans donationsfond kan fondmedel sökas av personer från f.d. Färnebo församling (Persberg, Långban, Kalhyttan Storbron, Finnshyttan, Daglösen, Asphyttan, Torskbäcken, Hennickehammar och Skåltjärn) som genomgår yrkesutbildning och som under året fyller högst 25 år.
> Ansökningsblankett för Johan och Julia Ekmans fond. Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 146 kB) Du kan också få en blankett av Ekonomienheten.

3. Ur Stiftelsen Augusta Dahlströms fond kan fondmedel sökas av sjuka i Filipstad och Färnebo socken till hjälp, resor, specialistvård, dock ej sådant som det allmänna skall sköta.

4. Ur Maj-Britt och Rose-Marie Rymans fond kan fondmedel sökas för att främja kulturell verksamhet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

5. Ur August Larssons stipendiefond kan fondmedel sökas av studiebegåvad ungdom i första hand från Brattfors församling men eljest från förutvarande Värmlandsbergs kommun. Fondmedlen skall användas som ekonomisk hjälp till utbildning inom eller utom kommunen efter avslutad grundskola.
> Ansökningsblankett för August Larssons fond. Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)Du kan också få en blankett av barn- och utbildningsförvaltningen.

6. Ur Samfond för gymnasieskolan i Filipstads kommun kan fondmedel sökas av ungdom från Filipstads kommun. Fondmedlen skall användas som ekonomisk hjälp för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan.
> Ansökningsblankett för Samfonden. Pdf, 151 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 151 kB) Du kan också få en blankett av barn- och utbildningsförvaltningen.

Frågor och ansökningsadresser

För ytterligare upplysningar fond 1–4:

kontakta Britt-Inger Gustafsson / Ekonomienheten, telefon: 0590-611 19.

Ansökan avseende fond 1-4 ställes till:

Filipstads kommun, Ekonomienheten / Britt-Inger Gustafsson, Box 303, 682 27 FILIPSTAD

För ytterligare upplysningar fond 5-6:

kontakta Marie Lilja / Barn- och utbildningsnämnden, telefon: 0590-612 35.

Ansökan avseende fond 5-6 ställes till:

Filipstads kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Marie Lilja, Box 303, 682 27 FILIPSTAD

Ansökan ska vara inkommen senast 2021-11-08!