Filipstads kommun startsida

Registreringslotteri

Vill din förening ordna ett lotteri? Kommunstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig
åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från
lotterier.

Registreringen gäller en viss tid, högst fem år. En förening som registreras får då arrangera flera
lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod (se aktuellt
belopp på scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas
värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Kommunen utser en kontrollant i samband med registreringen. Efter genomfört lotteri ska lotteriet
redovisas för kontrollanten.

Avgiften för registrering är 300 kronor.

Dokument

Kontaktinformation Kanslichef - Catrin Marsell

Kontaktinformation Administrativ assistent - Annika Jansson