Filipstads kommun startsida

Registreringslotteri

Vill din förening ordna ett lotteri? Kommunstyrelsen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen byter, från 1 januari 2019 namn till Spelinspektionen).

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering.öppnas i nytt fönster

 Vem kan erhålla registrering

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,

2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,

3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

 Vad kostar det?

Avgiften för registrering är 300 kronor.

Ansökan om registrering

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri  
  • Uppgifter om vem som utsetts till kontaktperson
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
  • Föreningens stadgar (1:a gångsansökan)
  • Redovisning av tidigare lotterier

Dokument

Kontaktinformation Kanslichef - Catrin Marsell

Kontaktinformation Administrativ assistent - Annika Jansson

Senast uppdaterad: 2019-08-01