Filipstads kommun startsida

Förenings- och verksamhetsbidrag

Föreningsliv i Filipstad

Du kan söka bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, samt till föreningar som är kulturellt verksamma i Filipstads kommun. Föreningar kan också söka bidrag för investeringar.

Söka föreningsbidrag

Ansökan om föreningsbidrag ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september

I blanketten för ansökan om föreningsbidrag fyller ni i uppgifter om föreningen och medlemmarna.

Ansökan ska kompletteras med verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser, verksamhetsberättelse från senaste årsmötet, ekonomisk berättelse från senaste årsmötet, revisionsberättelse från senaste årsmötet och redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism.

Ansökningsblanketten "Föreningsbidrag" finns bland våra e-tjänster i kategorin Kultur och fritid. Till ansökningsblankett för föreningsbidrag>>>

Ansökningsblanketten kan också fås genom att kontakta Annika Jansson, telefon 0590-612 01.

Söka investeringsbidrag

Ansökan om investeringsbidrag ska vara inlämnad senast 31 december

Blanketterna finns bland e-tjänsterna i kategorin Kultur och fritid>>>

Blankett kan även fås genom att kontakta kommunen.

Bidrag till integrationsprojekt

Föreningar och organisationer kan ansöka om medel för projekt och aktiviteter som främjar integration. Ansökan kan skickas in löpande under året. Blanketten Bidrag av integrationsmedel hittar du bland våra e-tjänster.

Senast uppdaterad: 2019-09-25