Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Bidrag för lovaktiviteter

Filipstads kommun får pengar från regeringen att ge till föreningar som vill ordna meningsfulla lovaktiviteter för alla barn och unga i åldern 6–15 år.

Bidrag till aktiviteter för barn och ungdomar

Pengar finns för föreningslivet i kommunen att söka från för olika typer av aktiviteter under loven.

Bidraget är till för att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling. Unga med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Förutsättningar för att få bidrag

  • Aktiviteten är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år.
  • Främjar integration.
  • Gratis att delta i.
  • Genomförs på så sätt att alla barn behandlas lika.
  • Ansökningsblankett och budget för planerad aktivitet lämnas in till kommunstyrelsen innan satt datum.
  • Uppgifter om aktiviteten och dess planerade datum, tider, platser, anmälningsinformation och andra viktiga upplysningar lämnas till kommunen för publicering på kommunens hemsida.
  • Aktiviteten genomförs och att de faktiska kostnaderna redovisas på särskild redovisningsblankett Innan satt datum. Medel som inte förbrukats ska återbetalas.

Aktuella lov att söka bidrag till:

Ansök för Jullovssaktiviteter 23 december-7 januari

Skicka in blanketten Ansökan om bidrag Jullovsaktiviteter 2018.

OBS! En budget ska bifogas ansökan där kostnaderna för planerad aktivitet redovisas.

Ansökan ska vara inne senast 20 november 2018 och skickas till adressen:
Filipstads kommun
Box 303
682 27 Filipstad

Märk kuvertet med ”Ansökan Jullovsaktiviteter 2018”.

Vill du veta mer?

Kontakta ordförande för Kultur- och föreningsutskottet, Torbjörn Parling på telefon 073-759 96 18.

Senast uppdaterad: 2018-10-29