Filipstads kommun startsida

Bidrag för lovaktiviteter

Text: Sommarlovsaktiviteter, höstlovsaktiviteter, jullovsaktiviteter

Filipstads kommun ger bidrag till föreningar som vill ordna meningsfulla lovaktiviteter för alla barn och unga i åldern 6–15 år.

Bidrag till aktiviteter för barn och ungdomar

Pengar finns för föreningslivet i kommunen att söka från för olika typer av aktiviteter under loven.

Bidraget är till för att kunna ge alla barn och ungdomar stimulerande och utvecklande skollov. Unga med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Du hittar e-tjänsten och blanketten både för ansökan och redovisningen på e-tjanster.filipstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på kultur och fritid under bidrag.

Förutsättningar för att få bidrag

  • Aktiviteten är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år.
  • Främjar integration.
  • Gratis att delta i.
  • Genomförs på så sätt att alla barn behandlas lika.

  • Ansökan och budget för planerad aktivitet skickas in via e-tjänst innan satt datum.
  • Uppgifter om aktiviteten och dess planerade datum, tider, platser, anmälningsinformation och andra viktiga upplysningar lämnas till kommunen för publicering på kommunens hemsida.
  • Aktiviteten genomförs och att de faktiska kostnaderna redovisas på särskild redovisningsblankett innan satt datum. Medel som inte förbrukats ska återbetalas.
  • Ni som haft aktiviteter, glöm inte att redovisa dessa på redovisningsblanketten för lovbidraget.

Vill du veta mer?

Kontakta Johanna Höjd på telefon 0590-60 88 55, e-post: johanna.hojd@filipstad.se