Filipstads kommun startsida

Bidrag för lovaktiviteter

Text: Sommarlovsaktiviteter, höstlovsaktiviteter, jullovsaktiviteter

Filipstads kommun får pengar från regeringen att ge till föreningar som vill ordna meningsfulla lovaktiviteter för alla barn och unga i åldern 6–15 år.

Bidrag till aktiviteter för barn och ungdomar

Pengar finns för föreningslivet i kommunen att söka från för olika typer av aktiviteter under loven.

Bidraget är till för att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling. Unga med olika bakgrund och erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.

Sommaren 2021

Det är nu aktuellt med sommarlovsaktiviteter. Filipstads kommun planerar för att ordna sommarlovaktiviteter ihop med föreningslivet. Föreningar kan söka bidrag senast 23 maj via vår blankett.

Läs mer om sommarlovsaktiviteter 2021.

Förutsättningar för att få bidrag

  • Aktiviteten är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år.
  • Främjar integration.
  • Gratis att delta i.
  • Genomförs på så sätt att alla barn behandlas lika.
  • Genomförs på ett "coronasäkert" sätt utefter rådande rekommendationer.

  • Ansökningsblankett och budget för planerad aktivitet lämnas in till kommunstyrelsen innan satt datum, 23 maj 2021.
  • Uppgifter om aktiviteten och dess planerade datum, tider, platser, anmälningsinformation och andra viktiga upplysningar lämnas till kommunen för publicering på kommunens hemsida.
  • Aktiviteten genomförs och att de faktiska kostnaderna redovisas på särskild redovisningsblankett innan satt datum. Medel som inte förbrukats ska återbetalas.
  • Ni som haft aktiviteter, glöm inte att redovisa dessa på redovisningsblanketten för lovbidraget.

Vill du veta mer?

Kontakta kultur- och föreningsutskottets ordförande Åsa Hååkman Felth på telefon 0590-612 00, e-post: asa.haakman-felth@filipstad.se