Filipstads kommun startsida

Idrottshallar

Idrottshall utan människor full med utrustning för idrottsaktiviteter

Idrottshallar finns i Filipstad, Lesjöfors, Nordmark och Nykroppa. Dessa kan hyras av föreningar och privatpersoner på kvällar och helger.

Lokaler som kan hyras

Filipstad

 • Ferlinhallen - 16x34 meter
 • Spångbergshallen - 20x40 meter
 • Åsenskolans gymnastiksal - 10x16 meter
 • Filipstads sporthall - 20x40 meter
 • Kalhyttans servicebyggnad (vid skidstadion) kan också hyras dagtid. Här finns även pingisrum.
 • Konstgräsplanen (vid Kalhyttans IP) kan också hyras.

Lesjöfors

 • Lesjöforshallen - 20x40 meter

Nordmark

 • Nordmarks skolas gymnastiksal

Nykroppa

 • Nykroppahallen - 18x38 meter

Priser för privatbokningar

 • Filipstads sporthall, Spångbergshallen, Ferlinhallen, Nykroppahallen, Stålvallahallen: 75 kronor per timme
 • Åsenskolans gymnastiksal: 60 kronor per timme
 • Nordmarks skolas gymnastiksal: gratis
 • Kalhyttans servicebyggnad:
  Privat 1-4 timmar: 300 kronor per tillfälle
  Privat längre än fyra timmar: 500 kronor per dag
  Företag 1-4 timmar: 500 kronor per tillfälle
  Företag längre än fyra timmar: 700 kronor per dag
 • Kalhyttans pingisrum: 40 kronor/timme

Observera att andra priser gäller för föreningar. Kontakta oss för mer information.

Föreningar kan boka ett år i taget

Föreningar som önskar boka tider i våra sporthallar för en eller två terminer skickar in ansökan om detta senast 30 april varje år. Till e-tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler för kommunens idrottshallar

Visa hänsyn mot andra besökare.

Vid vissa tillfällen kan föregående gäster finnas kvar i omklädningsrummen.

Håll uppsikt på dina personliga ägodelar.

Du ansvarar själv för dina saker.

Ledarna ska vara först på plats och lämna lokalen sist.

Passerkoden/nuddisen fungerar från och med 15 minuter före hyrestidens början till och med 20 minuter efter hyrestidens slut.

Använd endast sportskor, avsedda för inomhusbruk.

I kommunens lokaler råder alkohol- och tobaksförbud samt djurförbud.

Det är inte tillåtet att röka eller snusa i lokalerna. Inte heller att medföra eller dricka alkohol. Djur får inte komma in i lokalerna.

Ledarna ansvarar för lokalen under hyrestiden.

Ledaren (den som bokat lokalen) ansvarar för att samtliga närvarande följer ordningsreglerna. Visa aktsamhet om lokalen, inventarierna och utrustningen.

Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den.

Efter hyrestidens slut ska ansvarig ledare se till att lokalen återställs i ursprungligt skick. Ledaren ska inspektera lokalen inklusive omklädningsrum, duschrum och toaletter och se till att alla redskap är på rätt plats och att det är grovstädat. Muggar, papper, burkar, flaskor, schampoo/tvål-förpackningar och liknande ska slängas i papperskorgar. Spilld dryck ska torkas upp. Håll rent och snyggt för din och allas trevnad. Eventuell extrastädning kan komma att debiteras hyresgästen!

Skador på lokaler eller inventarier ska omgående anmälas.

Om du upptäcker skador när du beträder lokalen bör du anmäla dessa även om de inte uppstått under din egen hyrestid.

Har du frågor eller anmäla skador kontakta teknik- och serviceförvaltningen via kommunens växel 0590‑611 00 mellan 08.00-16.00 eller mejla teknikochservice@filipstad.se. Vid akuta problem övrig tider kontaktas fastighetsjouren 073‑275 63 44.