Filipstads kommun startsida

Förberedelse med frivilliga personer är igång

22 april hade vi en första träff med frivilliga personer i kommunen som anmält sitt intresse att hjälpa till i verksamheter som kan få svårt med bemanning på grund av corona.

För några veckor sedan sökte vi frivilliga som kan tänka sig att göra en extrainsats, inom framför allt vården.

Intresset har varit stort och den första träffen har genomförts där 13 personer deltog. Personalenheten var på plats och visade upp en presentation om hur vi förbereder oss om behovet av mer personal skulle uppstå. Till största del kommer det att handla om arbete inom omsorg med grundläggande arbetsuppgifter. Som frivillig arbetar man med friska vårdtagare. Andra uppdrag som inte är inom omsorg kan även vara aktuellt.

Som frivillig kommer man att få kortare utbildningar, både webb-baserade och på plats i Folkets hus för teori och praktiska moment. Lokalen som används är biosalongen, där det finns möjlighet att hålla avstånd från varandra under utbildningen.

Utbildningarna startar omgående och det finns fortfarande ett behov av fler frivilliga!

Är du frivillig? Anmäl ditt intresse till personal@filipstad.se. Vi kommer att behöva ännu mer stöttning inom våra omsorgsyrken i kommunen om krisen skulle förvärras.