Filipstads kommun startsida

Tillfällig pandemilag för covid-19 från 10 januari

Text I denna lokal får max ? personer vistas samtidigt

Butiker och gym med flera ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Dessutom kommer maxgränsen på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

10 kvadratmeters yta per person

Från och med 10 januari måste butiker, köpcentrum, gym och badhus beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter tillgänglig yta. Vid entréer ska verksamheten skylta med hur stort maxantalet besökare är. Butiker, gym, gallerior och liknande som inte begränsar trängseln kan straffas med böter.

Verksamheterna ska också erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.

Max 8 personer får samlas

Det är en maxgräns på åtta deltagare för privata tillställningar i fest- och föreningslokaler.

Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs

Länsstyrelserna har fått uppdraget att se till att den tillfälliga pandemilagen för covid-19 följs. Målet är att minska smittspridningen genom tillsyn av verksamheter. I första hand kommer de att jobba med information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande åtgärder.

Filipstads kommun bistår Länsstyrelsen Värmland genom att dela med sig av erfarenheter av tillsyn, men också genom att rapportera om platser där trängsel uppstår. Länsstyrelserna och kommuner kan besluta om lokala åtgärder, till exempel att stänga en verksamhet.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • platser för privata sammankomster
  • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Regering och myndigheter kan med hjälp av den nya lagen besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare. Till exempel gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik. Den nya lagen gör det också möjligt att begränsa antalet besökare och att ändra öppettider för att förhindra trängsel.

Regeringen får även fler möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. Det kan handla om hur stora sällskap som får samlas på allmän plats och förbud mot att vistas på en viss plats. Exempelvis badplatser, stadsparker eller liknande.

Den tillfälliga lagen träder i kraft den 10 januari och ska gälla till utgången av september 2021.

Mer information

Mer information om lagen, tillsynen och vanliga frågor och svar på Lansstyrelsen.se/varmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.