Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Fiberprojektet avslutas - blir en inspiration för andra kommuner

Tolv personer i vinterkläder står utanför grönt skjul

Nu avslutas den största fibersatsningen i östra Värmlands historia. Utbyggnaden av bredband väntas landa på 97 procent 2024 och ”Östra Värmlandsmodellen” har blivit en inspiration för andra kommuner i landet.

En hög tillgång till fiber

Genom ett samarbete mellan infrastrukturbolaget GlobalConnect och kommunerna i Filipstad, Kristinehamn och Storfors har över 2 647 km fiber grävts ner genom tätort och landsbygd och 4 674 hem har fått möjlig tillgång till fiber.

Totalt har 2 785 hem kopplats upp mot fiber och fiberdragningar har förberetts till ytterligare 1 889 hushåll i de tre kommunerna.

Enligt de senaste prognoserna från Region Värmland innebär det att andelen hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet kommer att landa på över 97% i Filipstad, nära 96% i Kristinehamn och över 98% i Storfors under 2024.

Projektet är äntligen i hamn!

Arbetet under detta stora infrastrukturprojekt har varit utmanande och tagit längre tid än planerat, bland annat på grund av svårare markförhållanden än först beräknat.

Nu är projektet äntligen i hamn och kommunerna kan presentera en hög tillgång till fiber, inte minst i glesbygd där siffran ökat från 40 procent 2017 till över 97 procent idag.

En gemensam avslutningsdag

Den 6 februari hölls det sista styrgruppsmötet som summerar den största fibersatsningen i kommunernas historia. Representanter från Filipstads, Storfors och Kristinehamns kommunledningar, GlobalConnect och Region Värmland var på plats i Filipstad för att avsluta projektet.

Östra Värmlandmodellen hyllas av GlobalConnect

Det känns fantastiskt att fira det sista spadtaget och slutet på ett mångårigt projekt för att säkra tillgången till fiber både i tätort och på landsbygd i en, ibland, utmanande terräng. Att vi nu kommit i mål är ett resultat av ett långsiktigt och nära samarbete och ”Östra Värmlandsmodellen” har blivit en inspiration för andra kommuner i landet, säger Joakim Johnson, Kommunansvarig i Värmland för GlobalConnect.

Framtiden anpassas utefter behoven

Äntligen är vi i mål med vårt gemensamma fiberprojekt i Östra Värmland. Att knyta samman våra kommuner och samhällen, även de som bor utanför tätorterna, möjliggör en framtid med snabbare kommunikation anpassad efter de behov medborgarna och välfärden står inför, säger Filipstads kommundirektör Hannes Fellsman.

Bra för tillväxten i kommunerna

Utbyggnaden av bredbandet är bra för tillväxten och stärker en hållbar utveckling i Kristinehamn och de samarbetande kommunerna. Fiberprojektet resulterar i att vi stärker det digitala samhället, särskilt för de som bor och verkar på landsbygden som nu får lika goda möjligheter att komma åt digital service och tjänster som de i städerna,” säger Lars Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamns kommun.

Positivt för invånarna

Storfors kommun har en riktigt hög anslutningsgrad, inte minst på landsbygden, vilket är positivt både för invånarna och för kommunens attraktivitet. Det visar också att detta är något som medborgarna verkligen har efterfrågat, säger Storfors kommunchef Johan Rosqvist.

Avslutande arbeten

Samarbetsprojektet är avslutat och nu återstår endast enstaka fiberdragningar till fritidshus som ligger utanför ramen för projektet. GlobalConnect fortsätter även sin satsning i östra Värmland genom att ansluta enskilda tillkommande hushåll och med hjälp av stöd från PTS (Post- och telestyrelsen) stärka upp fiberpenetrationen där det finns behov.