Filipstads kommun startsida

Filipstads kommun flaggar för Pride

Filipstads kommun uppmärksammar Pride som pågår i Värmland genom att hissa regnbågsflaggan.

Filipstad ska vara en kommun för alla. Vi hissar flaggan för att visa att vi är en kommun som står för allas lika värde.