Filipstads kommun startsida

2021-04-08

Sammanträde med kommunfullmäktige 15 april 2021

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15.

OBSERVERA: kommunfullmäktiges sammanträde hålls på distans. Ledamöter och ersättare är uppkopplade digitalt via Teams. Presidiet närvarar fysiskt i Sessionssalen.

Vi vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webbradio.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.

Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp. Med anledning av det rådande läget med Covid-19 önskar vi helst att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärenden

  1. Årsredovisning 2020
  2. Ansvarsfrihet
  3. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 BRT
  4. Revisorerna informerar
  5. Motion angående personalrekrytering
  6. Kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
  7. VA-verksamhetsområden i Filipstads kommun.

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 164 kB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats