Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 12 mars 2020

Välkommen att vara med när Kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet börjar med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Revisorerna informerar
  3. Styrdokument för kommunens arbete med krisledningsberedskap
  4. Antagande av detaljplan för Ny skola
  5. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige
  6. Interpellation om hörslingor
  7. Anmälningsärenden

Handlingar (pdf, 28 MB)

Lyssna på sammanträdet