Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Alex Berglund får årets Bröderna Ericsson-stipendium

Marie tar emot stipendiet från kommunfullmäktiges ordförande

Marie Oskarsson tar emot stipendiet för sin son Alex Berglund, stipendiat år 2023, som inte kunde närvara på ceremonin under John Erikssondagen.

Filipstad kommun tilldelar Alex Berglund Bröderna Ericsson-stipendiet 2023. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Beslut om Bröderna Ericsson-stipendiet för år 2023 togs på Kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni.

Stipendiet delas ut på John Ericssondagen i Filipstad den 5 augusti.

Årets stipendiat är Alex Berglund och han tilldelas 10 000 kronor.

Kommunstyrelsens motivering:

Alex Berglund tog examen från Naturvetenskapliga programmet på Spångbergsgymnasiet 2020. Därefter har han studerat till civilingenjör i datateknik vid Chalmers.

Vid sidan av studierna har han bland annat stöttat andra ungdomar i matematik som lärarassistent och anordnat läger för rymdintresserade ungdomar genom föreningen ”Astronomisk ungdom”.

Alex har genom detta engagemang verkat för att sprida intresse bland unga för matematik och teknik.

Vi önskar med detta stipendium stötta Alex i sin utveckling, med förhoppningen om att hans utveckling kommer Värmland och Filipstad till del i framtiden.