Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Filipstad är en kommun för alla

Regnbågsflaggan är hissad. Gröna träd och en fontän syns i omgivningen

Denna vecka är det Wermland Pride och därför hissar vi regnbågsflaggan på Monitorholmen i Filipstad.

Filipstads kommun uppmärksammar Pride som pågår i Värmland genom att hissa regnbågsflaggan.

Flaggan är en symbol för stolthet, mångfald och respekt för sina medmänniskor.

Filipstad ska vara en kommun för alla. Vi hissar flaggan för att visa att vi är en kommun som står för allas lika värde.

Alla ska få älska vem den vill.