Filipstads kommun startsida

Publicerat:

För föreningar: dialogmöte 23/1 och erbjudanden om kopiator och röjsågskort

Vid en sjö en sommardag med vass närmast i bild och ett träd som hänger över sjön

Välkommen till föreningsmöte med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Välkommen till dialog 23 januari!

2023 formades en Kultur- och fritidsförvaltning. Det har varit ett år fyllt av olika utmaningar men nu finns äntligen tid att återupprätta en dialog med föreningslivet – både idrott, kultur och annat.

Vår avsikt är att bjuda in till 2 gruppmöten under våren, och att börja boka möten med enskilda föreningar för att tillsammans se över hur vi kan utveckla vår kommun.

Tid och plats

Folkets Hus Filipstad, tisdagen 23 januari klockan 18.00-20.00.

Innehåll på mötet:

  • Kultur- och fritidsförvaltningen – vad gör den och vilka är föreningslivets kontaktpersoner?
  • Hur ska kommun och föreningsliv mötas och kommunicera?
  • Föreningsservice – vad är det?
  • Erbjudande om kopiator. (Se nedan)
  • Erbjudande om röjsågskort. (Se nedan)

Vi hoppas kunna påbörja resan för att hitta ett tätare samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet. Förhoppningsvis är ni många som vill arbeta tillsammans för ett ännu starkare föreningsliv och en kommun rik på upplevelser.

Vi bjuder på dryck och smörgås!

Anmälan

Anmäl er helst senast den 21 januari genom mejl till pierre.goransson@filipstad.se

Välkomna!

Erbjudande: Kopiator

Filipstads kommuns gällande avtal för skrivare fasas successivt ut under 2024. Detta medför att det kommer finnas ett antal skrivare av större modell till övers när gamla byts ut.

Vi vill därmed kolla intresset från er föreningar att ta över dessa kostnadsfritt.

Känner er förening att det låter intressant så tas önskemål emot via mejl till pierre.goransson@filipstad.se

Dessa kommer kunna hämtas av er i föreningen efter hand som vi får skrivare lediga, Vi kontaktar er utefter ordningen som önskemålen kommit in med information om var och när dom kan hämtas upp.

OBS!

Vid övertagande friskriver sig Filipstads kommun från ansvar helt gällande service/support & övriga kostnader kring dessa.

Erbjudande: Röjsågskort

Genom gamla Leaderprojektet har vi fått in pengar till att kunna bekosta två st extra röjsågskort. Vår förhoppning är att kunna få ut dessa i kommunens föreningsliv.

Vi tar tacksamt emot önskemål med motivering till varför er förening skulle behöva få en person utbildad. Som motprestation för detta vill vi kunna få hjälp av dom som får kort att handleda personer ur till exempel projektet "Mellanrummet" när vi har röjarbete i närheten eller i direkt anslutning till er förening. Urval kommer göras utefter behovet föreningar påvisar i ansökan.

Önskemål med motivering samt namn på den ni önskar utbilda skickas till pierre.goransson@filipstad.se

Logo EU