Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Marknadsdialog - Låna en upphandlare

Pusselbitar med orden upphandling och inköp

Vill du lära dig mer om hur den offentliga marknaden kan bli en affärsmöjlighet för ditt företag eller vill du diskutera hur kommunen genomför sina inköp och upphandlingar?

Det finns många företag som vill lära sig mer om offentlig upphandling och som kanske ännu inte har provat på att lämna anbud. Är du en av dem? Då kan Filipstads kommun, i samarbete med Karlskoga kommun, hjälpa dig genom att informera om hur en upphandling går till och vilka regler som gäller.

Alla företag har möjlighet att ”låna en upphandlare” kostnadsfritt under några timmar. Kommunens förhoppning är att företagen ska få förutsättningar att kunna delta i framtida upphandlingar som kommunen eller andra kommuner genomför.

Förslag och synpunkter

Har du en åsikt om hur kommunen kan utveckla och förbättra sitt arbete inom inköp- och upphandlingsområdet? Önskar du träffa oss för att presentera dig som företagare, dina erbjudanden och förslag på lösningar samt få en uppfattning om hur våra nuvarande avtal ser ut? Kommunen är mycket intresserad av att föra en marknadsdialog med er.

Kommunen kan dock inte hjälpa till med det praktiska anbudsarbetet och/eller tolka ett upphandlingsunderlag som ligger ute på annons (även om det rör en annan kommun). Om kommunen har en pågående annonserad upphandling som företaget vill lämna anbud på är det därtill inte lämpligt att mötet sker innan aktuell upphandling är avslutad, då det annars kan uppfattas att upphandlaren hjälper företaget som då möjligen skulle kunna få fördelar i upphandlingen.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss på e-posten upphandling@karlskoga.se om det låter intressant!