Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Nya inriktningar åter till Spångbergsgymnasiet i höst: Försäljnings- och serviceprogrammet och Bergteknik

Kollage vänster bild: Två ungdomar står vid en betalkassa och säljer. Höger bild: sju ungdomar står framför en timrad stuga, några har arbetshjälm

Försäljnings- och serviceprogrammet (3 år) återkommer till Filipstad. Unika inriktningen Bergteknik (1 år) kan väljas i årskurs 3 på Byggprogrammet. Två medarbetare från de aktuella programmen berättar här mer.

Försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. Handelsprogrammet)

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett lärlingsprogram med 50% teori och 50% APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Mariska Kaandorp, ansvarig yrkeslärare, berättar att det är möjligt för eleverna att klättra sig upp i företagen om man visar kompetens och intresse under praktiktiden.

- Har man ett mål har man stor möjlighet att få jobb under sommaren eller som vikarie redan efter årskurs 1.

Det är också i hög grad som eleverna får arbete efter utbildningen.

- Eleverna får goda kontakter, bra referenser och nätverk för att ta sig ut i jobb. Vi är på första plats i Värmland med att få ut elever på arbetsplatser, berättar Mariska.

Eleven väljer själv vilken arbetsplats och ort man vill praktisera på och oftast är man på samma praktikplats under ett läsår.

- Skolan hjälper till med kontakter och nätverk. Vi besöker eleverna på praktiken och har trepartssamtal ihop med handledaren, så vi ser till att eleven tar till sig det som läroplanen säger.

Mariska ser fram emot att starta upp utbildningen i höst och håller nu på att ta fram studiematerial.

- Det är jättespännande! Vi har bra kontakter med andra handelslärare och delar idéer, inspiration och lektionsupplägg. Vi uppdaterar oss bland nya trender, till exempel har kunder ett annat köpbeteende idag mot för några år sedan och sociala medier och annonsering är ännu viktigare. Det är också mer fokus på hållbarhet, som är en egen kurs nu, berättar Mariska.

Programmet ger högskolebehörighet och kan leda till många olika slags jobb och är ett första steg till många vidareutbildningar. Läs mer om Försäljnings- och serviceprogrammet

Bergteknik

Bergteknik är en inriktning som elever på Bygg och anläggningsprogrammet kan välja i årskurs 3. Det är en unik utbildning med riksintag och den enda ovan-jord-utbildningen i Sverige. Det praktiska arbetet är både ovan och under jord på Bergteknik.

Patrik Källgarn, anläggningslärare på byggprogrammet, berättar att antalet platser styrs efter hur branschen ser ut.

- Vi har bra kontakter och tät kommunikation med branschen och de skriker efter bergtekniker och bergsprängare.

Bergteknik på Spångbergsgymnasiet tar även in elever från andra orter.

- Du kan söka till Filipstad och ha praktik på stället du bor på. Branschen hjälper till med praktikplatser och boende.

Då det ingår både dynamit, tändmedel och borrning är det viktigt att kvalitetssäkra utbildningen. Det finns också ett stort miljötänk, till exempel vart vatten och sten transporteras ut i naturen.

Byggprogrammet använder sig av loggböcker redan från årskurs 1.

- I loggböckerna skriver eleverna vad de gör i text, det gör det lättare att komma ihåg. Vi ger dem stöttning och feedback och det är ett bra sätt att lära sig på. Sista terminen gör eleverna ett gymnasiearbete. Vi gör studiebesök i olika gruvor för att se hur de arbetar där.

Byggprogrammet har lokaler på Västeräng (vid industriområdet i Filipstad) tillsammans med el- och energiprogrammet och industritekniska programmet. De samarbetar mycket med Spångbergsgymnasiet, där de mer teoretiska programmen finns.

- Det är två olika miljöer men samma skola, det ser jag bara som positivt, säger Patrik.

Bergteknik är ett lärlingsprogram med teori på hösten och praktik på våren.

- En elev nu till exempel är i Frankrike på sin praktik. Han arbetar i ett luftschakt till en tunnel.

Det finns goda chanser till arbete efter utbildningen.

- Gruvnäringen och ovan jord har underskott på personal. Infrastrukturen växer och det byggs mycket överallt. Vi har ju också Bergsskolan tätt intill med passande utbildning på högre nivå efter gymnasiet.

Läs mer om Bergteknik