Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Ordningsvakter i Filipstad för ett tryggare centrum

Två personer i gul väst med texten ordningsvakt står på ett torg

Foto: Securitas

Kommunerna i Sverige får ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet den 1 juli 2023. Detta innebär att Filipstads kommun och Polismyndigheten kommer att arbeta gemensamt för att öka tryggheten för medborgarna.

Som en första åtgärd så kommer en eller två ordningsvakter att patrullera i Filipstads centrum några dagar i veckan under sommaren.

Deras uppdrag är att se till att både invånare och besökare följer gällande ordningsregler.

Utvärdering av sommarens insatser kommer göras i höst och därefter fattas beslut om en fortsatt lösning.