Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 14 december 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 14 december

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Revisionen informerar
 3. Organisering av SFI från och med 1 januari 2024
 4. Lokalt partistöd 2024
 5. Styrdokument för krisberedskap 2024-2027
 6. Redovisning avtalssamverkan
 7. Revidering av kriterier för utmärkelsen Nytänkare
 8. Motion angående utredning av ett nytt stödboende
 9. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Elin Andersson (M)
 10. Fyllnadsval ledamot i socialnämnden efter Clas-Eric Eriksson (S)
 11. Fyllnadsval ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Johan Larsson (S)
 12. Fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Stefan Andersson (S)
 13. Delgivningar

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 14 december Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.