Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 14 mars 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio startar runt 18.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 14 mars

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Val av justerare
 • Fastställande av dagordning

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Revisionen informerar
 3. Motion gällande att komplettera budgetprocessen med utfallsanalys samt risk-och konsekvensanalys
 4. Simhallstaxa
 5. Samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning i Värmland
 6. Fyllnadsval ledamot i socialnämnden efter Frida Olsson (M)
 7. Fyllnadsval ledamot i hjälpmedelsnämnden efter Patrik Andersson (M)
 8. Fyllnadsval ledamot i Värmlands läns vårdförbund efter Patrik Andersson (M)
 9. Delgivningar

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 14 mars Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.