Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 15 juni 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio kommunfullmäktige 15 juni Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 15 juni

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare

Sedan följer utdelning av Nytänkarpriset våren 2023.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Revisionen informerar
 3. Utredning om avveckling av kommunal vuxenutbildning
 4. Motion Hundrastgård
 5. Motion om införande av en policy för att motverka barnfattigdom
 6. Årsredovisning 2022 – Samordningsförbundet östra Värmland
 7. Lokalt partistöd 2023
 8. Projektstart utbyggnad VA och gata etapp 1 i Finnshyttan – finansiering
 9. Ekonomisk plan 2024-2026
 10. Delgivningar

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 15 juni Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.