Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 16 november 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 16 november

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Revisionen informerar
 3. Redovisning av obesvarade motioner
 4. Antagande av reglemente och godkännande av avtal - Gemensam administrativ nämnd
 5. Felparkeringsavgifter
 6. Avgift apoteksärenden
 7. Ekonomisk plan 2024-2026
 8. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mats Dahlman (M)
 9. Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen efter Lars Henriksson (S)
 10. Fyllnadsval ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Lars Henriksson (S)
 11. Fyllnadsval ledamot i styrelsen för utbildningsstiftelsen Bergsskolan efter Lars Tanner
 12. Delgivningar

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 16 november Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.