Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 19 oktober 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbsändning av kommunfullmäkige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 19 oktober

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Revisionen informerar
 3. Delgivningar oktober 2023
 4. Delårsbokslut och prognos 2023
 5. Krisledningsplan 2024-2027
 6. Revidering av markpriser
 7. Avfallstaxa
 8. Sammanträdesdagar 2024
 9. Motion om utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldreomsorgen
 10. Interpellation om Folkets Hus i Filipstads tätort
 11. Fråga om kommunfullmäktiges sammanträdeslokal
 12. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Henriksson (S)
 13. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Åsa Jonsson Dahlöv (M)
 14. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ann-Charlotte Jonsson (M)
 15. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Linnea Pettersen (V)
 16. Fyllnadsval ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Åsa Jonsson Dahlöv (M)
 17. Fyllnadsval ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Ann-Charlotte Jonsson (M)
 18. Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen efter Ann-Charlotte Jonsson (M)
 19. Fyllnadsval ordförande i kommunfullmäktige efter Ann-Charlotte Jonsson (M)

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 19 oktober Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.