Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 9 december 2021

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med upprop och val av justerare. Sedan följer utdelning av årets stipendier och Nytänkare.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Motion angående trygghetsskapande åtgärder
 2. Revisionen informerar
 3. Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till Samverkansavtal Värmland
 4. Etableringsfunktion i Värmland - Samverkansavtal
 5. Renhållningstaxa 2022
 6. Avgifter inom socialnämnden
 7. Godkännande av köp av vårdboende Klippgatan 3
 8. Sammanträdesdagar 2022
 9. Begäran om ny ersättare som nämndeman
 10. Val av ny ledamot i utbildningsstiftelsen Bergsskolan efter Claes Hultgren
 11. Anmälningsärenden Kommunfullmäktige 2021

Handlingar Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sammanträdet