Filipstads kommun startsida

Personal på biblioteket

Jan Fröding, Kultur- och bibliotekschef, 0590-613 51, jan.froding@filipstad.se

Basheer Almuhimeed, biblioteksassistent Lesjöfors/Filipstad, 0590-608800, basheer.almuhimeed@filipstad.se

Stefan Andersson, bokbusschaufför, 070-216 05 52, stefan.andersson@kristinehamn.se

Sandra Bood, bibliotekarie, 0590-613 48, sandra.bood@filipstad.se

Kate Fernström, biblioteksassistent, 0590-613 53, kate.fernstrom@filipstad.se

Lena Fröding, administrativ assistent, biblioteksassistent, 0590-613 52, lena.froding@filipstad.se

Josefine Julén, barn- och ungdomsbibliotekarie, 0590-613 56, josefine.julen@filipstad.se

Sara Urger, bibliotekarie, 0590-613 60, sara.urger@filipstad.se

Sandra Warnqvist, arkivarie/kulturutvecklare, 0590-612 14, sandra.warnqvist@filipstad.se