Filipstads kommun startsida

Distansundervisning för högstadiet

Två skolbyggnader med gräsmattor i förgrunden

Beslut har tagits om att ha distansundervisning för åk 7-9 på Ferlinskolan och åk 6-9 på Stålvallaskolan från 17 december.

Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden har idag den 16 december fattat beslut om distansundervisning från och med torsdag den 17 december och resten av terminen gällande åk 7-9 på Ferlinskolan och åk 6-9 på Stålvallaskolan.

Grundsärskolan är undantaget detta beslut, samt elever eller grupper som man bedömer ha ett särskilt behov av att ha undervisningen på plats i skolan. Vilka eventuella elever eller grupper det gäller meddelas vårdnadshavarna av respektive skola.

Beslutet har tagits efter att smittskyddsläkaren i Värmland rekommenderat att genomföra detta på länets högstadier.

Det är viktigt att påminna elever och vårdnadshavare om betydelsen av att även på fritiden begränsa umgänget till några få personer. Allt för att försöka hindra smittspridningen.

Vid frågor kontakta respektive skolledning.