Filipstads kommun startsida

Erika är en av kommunens medarbetare som anmält sig som frivillig till att arbeta i vården

Erika Thunberg Aureliusson, Thorild Björklund, Elisabeth Falk, Patrik Persson, Ronny Greus och Adam Jönsson

De första frivilliga till vård och omsorg har fått utbildning och kommunikatören Erika Thunberg Aureliusson är en av dem.

Med tanke på den omorganisation vi ser inom vård och omsorg i och med coronautbrottet har kommunen sedan några veckor tillbaka gått ut med att det behövs stöd i vården. En förfrågan har gått ut via Facebook, intranät och via chefer där det frågas efter medarbetare som kan tänka sig att frivilligt ställa upp. Hittills är det 40 av kommunens medarbetare som anmält sig som frivillig, men det kommer behövas fler.

En av personerna som direkt anmälde sig var Erika Thunberg Aureliusson, som vanligtvis arbetar som kommunikatör på Näringslivskontoret och kommunkansliet.

Varför har du anmält dig som frivillig?

Kommunen skulle inte gå ut och be om hjälp om det inte var allvar. Det här är mitt sätt att hjälpa till med det jag kan. Det handlar om att ta sitt ansvar.

Du har precis genomgått en 3 timmars utbildning som förberedelse för att börja arbeta inom vård och omsorg. Vad tycker du om den?

Vi var sex personer från olika verksamheter på plats. Upplägget var bra, med tydliga instruktioner och vi fick även testa på att utföra de olika momenten praktiskt. Vi övade på en docka och höll avstånd till varandra under utbildningen.

Hur känner du för att börja arbeta inom vård och omsorg?

Jag har efter utbildningen en bra grund att stå på. Jag är redo att hjälpa till med det jag kan och hoppas på att medarbetare i den verksamhet jag hamnar i tar emot mig väl. Vi får göra det bästa utifrån den här situationen. Det viktigaste är att vi tar hand om våra äldre.