Filipstads kommun startsida

Personer med LSS kommer få ett intyg inför vaccination av covid-19

Inför ditt besök på vaccinationsmottagningen behöver du ha ett intyg från den som fattat beslutet om hjälp och stöd. Om du har dina insatser från Filipstads kommun så kommer intyget att skickas hem till dig.

Intyget skickas vecka 16 och gäller dem som har stöd via LSS (lagen om stöd och service) via Filipstads kommun och är över 18 år.