Filipstads kommun startsida

Samhällssmitta i Filipstads kommun

Här är en uppdaterad lägesbild om hur arbetet inom vård och omsorg ser ut.

Filipstads kommun har haft sin krisorganisation aktiverad i flera månader med anledning av coronapandemin. Vårt uppdrag är att minska smittspridningen och att säkerställa kommunens ansvar för vård och omsorg. Hela tiden har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Värmlands vårdrutiner.

Allmän smittspridning

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att vi har en allmän smittspridning av coronaviruset i samhället. Vi konstaterar nu att Filipstads kommun har flera fall av sjuka brukare inom hemtjänst och särskilda boenden. Det är även några av våra medarbetare som är smittade. Anhöriga och berörd personal är informerade.

I dagsläget finns ingen Covidsmitta inom Funktionsstöd vad kommunen erfar, vi har heller ingen smitta konstaterad i personalgrupperna. Funktionsstöds verksamheter följer Region Värmlands rutiner för Covid-19 för att hindra smittspridning och det finns tillgång till den skyddsutrustning som Region Värmland föreskriver. Verksamheterna är inte stängda eftersom det är en laglig rättighet att erhålla sina LSS-insatser, men det är frivilligt att delta.

Kommunen har inga uppgifter om antal smittade som bor i kommunen, här finns bara uppgifter som gäller länet Värmland. Alla med symptom provtas inte heller, så ingen vet antal sjuka.

Filipstads kommun har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridningen, bland annat:

  • Vi har använt skyddsutrustning enligt Region Värmlands rutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Från och med måndag 4 maj gäller nya rutiner från Region Värmland gällande skyddsutrustning inom vård och omsorg. Då kommer alla medarbetare inom vården att använda visir i nära kontakt med brukarna. Vi har tidigare köpt in 600 visir från ett lokalt företag, samt tillverkat 1 000 egna visir. Så visir för våra medarbetare finns att tillgå.
  • Kommunen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi har övrig skyddsutrustning såsom handskar, plastförkläden, handsprit och ytdesinfektion. Vår tillgång till detta är god. Munskydd som komplement till visir ska användas när risk för aerosolsmitta eller risk för stänk under visiret finns.

  • Våra vikarier har delats upp så de antingen arbetar på särskilt boende eller i hemtjänst.

  • Vi arbetar med att skapa mindre arbetsgrupper kring brukarna för att minska smittspridningen.

  • Covid-team är skapat, för att arbeta med de smittade eller misstänkt smittade.

Arbetet inom vård och omsorg organiseras om

I och med att vi har fördelat om arbetet så krävs det fler medarbetare inom vård. Det är alltså inte arbetsbelastningen som har ökat utan planeringsförutsättningarna som har ändrats. Därför har vi börjat ta hjälp av frivilliga personer, som får introduktionsutbildning för att kunna hjälpa till inom vården. Även medarbetare som arbetar inom annan verksamhet på Filipstads kommun och har anmält sig som frivilliga kommer att arbeta med grundläggande vårduppgifter.

Tack för att du tar ditt samhällsansvar, tillsammans håller vi i och håller ut!