Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Försvarsminister Pål Jonson på besök i Filipstad

Kavajklädd grupp med personer står bakom röda stolar i konferensrum

Kommundirektör Hannes Fellsman, VD Filipstads energi AB Pär Nilsson, Näringslivschef Maria Thiery Wase, Landshövding Georg Andrén, VD Inlandsbanan AB Otto Nilsson, VD TågAB Lars Yngström, Kommunalråd Christer Olsson, Säkerhetschef Michael Björklund, Försvarsminister Pål Jonson, Kommunalråd Patrik Fornander, Regionråd Stina Höök

På fredagen den 15 mars besökte Sveriges försvarsminister Pål Jonson (M) Filipstads kommun.

Försvarsminister Pål Jonson, landshövding Georg Andrén, Regionråd Stina Höök, samt Otto Nilsson från Inlandsbanan och Lars Yngström från TågAB samlades tillsammans med kommunledningen i Filipstad för ett givande möte med fokus på försvars- och säkerhetsfrågor.

Lokalt till nationellt

Under besöket fick försvarsministern en uppdatering av viktiga och aktuella frågor, särskilt med tanke på hållbar utveckling och kopplingen mellan det lokala, regionala och nationella.

Inlandsbanan

Dagen inleddes i kommunhuset med samtal om inlandsbanan. Inlandsbanan är nu 105 mil och går från Mora till Gällivare. Otto Nilsson berättade om Inlandsbanan och dess möjligheter att transportera gods på järnvägen, vilket är något som både försvaret och näringslivet har nytta av. Önskemål som finns är att iordningsställa inlandsbanan ner till Persberg.

Småskalig vattenkraft

Pär Nilsson från Filipstads Energi berättade om småskalig vattenkraft och hur Filipstads kraftstationer kan bidra till energifrågan i samhället. Det säkerhetspolitiska läget, extremväder, kulturvärden och beredskap är alla faktorer som gör att samhället gynnas av att kraftnätet utvecklas.

SMA mineral

Pål Jonson fick också följa med och besöka SMA minerals huvudkontor i Persberg. Där fick han en presentation av kalkets betydelse i samhället. Kalk används inom industri, miljö, infrastruktur och jordbruk och har stor påverkan för många delar av samhällets produkter, som stål, papper, vattenrening, asfalt, växtodling och djurfoder. Beslutet om nedläggning av produktionen och kalkbrytningen i Gåsgruvan är överklagat till mark- och miljödomstolen och vi väntar på besked där.

Tack för besöket!

Pål Jonson gav sin bild över dessa områden som togs upp och svarade på frågeställningar. Syftet med besöket var att han var här för att ta till sig våra frågor och presentationer och sedan lyfta dem på de sätt han kan i sin roll som försvarsminister.

Färden fortsatte därefter till Hällefors kommun för ytterligare samtal där.

Vi tackar Pål Jonson och övriga gäster för besöket!

Grupp runt bord
Grupp samtalar
Pål Jonson och Christer Olsson skrattar
Georg Andrén och Pål Jonson
Personer sitter vid ett bord och lyssnar på föredrag
Pål Jonson får kasse med Filipstads logotyp på