Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Bästa friluftskommunen i Värmland

Folk vandrar på led i skog

Filipstad får en topplacering i Värmlands län i en ny ranking över Sveriges friluftslivskommuner.

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

Trollhättan är den kommun som fick mest poäng i årets undersökning. Filipstad hamnar på bästa placering i Värmland.

Viktigt med ett aktivt och brett friluftsliv

Friluftslivet är en viktig del i kommunens arbete. Vi arbetar långsiktigt med att möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och folkhälsa för alla invånare.

Detta går också helt i linje med Filipstads kommuns vision 2030 som är "En välmående kommun"!

Om rankingen Sveriges friluftskommun

För att bli utnämnd till Sveriges friluftskommun behöver en kommun arbeta långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus. Källa: Naturvårdsverket