Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Beslut om att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde 9 mars

Snötäckta träd runt sjön Daglösen, broräcke i nederkant.

Undertecknad beslutar att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 9 mars 2023. Detta då det saknas ärenden som behöver behandlas.

Beslutet är fattat med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning (antagen av KF § 15/2004, reviderad KF § 93/2007) § 7.

Filipstad 2023-02-28

Ann-Charlotte Jonsson, Kommunfullmäktiges ordförande