Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Filipstads kommun är en av landets 50 kommuner som uppfyller kraven på tillgänglig webbplats

Datorskärm med kommunens webbplats och framför ett diplom i svart ram

Filipstads kommun tillhör en av landets sju procent av offentliga aktörer som har en tillgänglig webbplats, enligt Funka:s undersökning Inkluderingsbarometern.

Två år efter lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft den 23 september 2020, är det bara knappt sju procent av Sveriges webbplatser som uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. Det visar Funkas senaste inkluderingsbarometer 2022.

Undersökning av webbplatser

Funka har testat 1 785 webbplatsers startsidor utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel).

Endast 130 av de 1 785 testade webbplatserna lever upp till kraven. Filipstads kommuns webbplats (www.filipstad.se) är en av de godkända.

Filipstads kommun uppfyller kraven

Sara Virkki Björnberg och Eveliina Kaipainen Kolehmainen är informatörer på Filipstads kommun. Att deras arbete med tillgänglighet på webben visar sig i Funka:s undersökning ser de som en positiv och glad nyhet.

Kommunens hemsida ingår i det dagliga arbetet för oss på informationsavdelningen och just tillgänglighet är något som vi har med oss i nästan allt vi gör nu sedan DOS-lagen kom. Att vi har en av de webbplatser som uppfyller kraven är ju jättebra, säger Sara.

Kommunens arbete med hemsidan

Kommunens informationsenhet sköter det övergripande arbetet med att lägga ut nyheter på hemsidan, de uppdaterar en hel del sidor dagligen och har hand om strukturen för webben. För att informationen ska hållas uppdaterad inom alla områden finns det även några medarbetare inom kommunens verksamheter som ansvarar för att informationen som står är aktuell och relevant.

Vi är ju inte så många men försöker göra mycket med de resurser vi har, säger Sara.

Vårt jobb ger resultat

Tillgänglighet och att alla inkluderas är viktigt även i den digitala världen. Funka:s undersökning visar på att jobbet ger resultat.

De senaste åren har vi lärt oss mycket inom ämnet. Det har krävts lite mer arbete med just startsidan på filipstad.se, eftersom den innehåller flera olika delar och moduler. Vi kommer fortsätta arbeta med att bli ännu bättre på att göra information tillgänglig för alla, säger Eveliina.