Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Föreningar kan ansöka om investeringsbidrag senast 15 november

Kollage med en längdskidåkare, fotbollsspelare på en fotbollsplan och en sjö

Hittills har få ansökningar om investeringsbidrag skickats in. Kultur- och föreningsutskottet har därför beslutat att förlänga ansökningstiden till den 15 november.

Om investeringsbidrag

  • Bidragsberättigade föreningar kan söka investeringsbidrag.
  • Investeringar som kan beviljas är till exempel förbättringar i klubblokaler, energibesparande åtgärder eller utbyte av gräsklippare, trasiga liftar, motorer med mera. Investeringsbidrag kan ej sökas till material (som t.ex. fotbollar) eller dräkter.
  • Investeringsbidrag kan endast beviljas till investeringar i fastigheter som ägs av den sökande föreningen eller av kommunen.
  • Ansökningar som avser medfinansiering från flera medfinansiärer prioriteras framför andra investeringsbidragsansökningar.
  • Bidrag kan ges som förskottsutbetalning, som efterhandsstöd eller som förlustersättning. Kultur- och föreningsutskottet bestämmer i vilken form bidrag ges.
  • Beviljade investeringsbidrag ska kunna redovisas till kultur- och föreningsutskottet efter genomförd investering.

Ansökan

Ansökan om investeringsbidrag ska vara kommunen tillhanda senast 15 november. Ansökan ska innehålla en kostnadsberäkning för investeringen.

Blankett för ansökan finns på vår sida E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.