Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Nedlagda gruvor kan komma att användas som energilager

Fyra personer vid ett ljusbrunt bord håller varandras händer och har undertecknade papper på bordet

Filipstads kommun har tecknat ett Letter of Intent med SENS och Veidekke kring utveckling av energilager i gruvor.

Filipstads kommun har tecknat ett Letter of Intent med Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) och Veidekke Entreprenad AB. Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och undersöka möjligheten att skapa och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen.

I Filipstads kommun finns ett stort antal nedlagda gruvor och detta är en möjlighet att dessa kan bidra till en grön omställning och samtidigt skapa lokala värden. Parterna har påbörjat en inventering av gruvor som kan vara lämpliga att utnyttja som pumpkraftverk. Genom denna teknik kan erbjudas såväl lagring av el som balansering av väderberoende elproduktion.

Det känns oerhört intressant att tillsammans med dessa två företag jobba för att ett antal av de nedlagda gruvor som finns i Filipstads kommun kommer till användning och bidrar inom den gröna omställningen, säger Hannes Fellsman, kommundirektör på Filipstads kommun.

SENS kommer verka för att, utöver kommunen, involvera det lokala näringslivet, markägare och den djupa kunskap om regionens gruvor som finns lokalt i Filipstad.

Kontaktinformation

Hannes Fellsman, Kommundirektör hannes.fellsman@filipstad.se 070-271 83 38
Inge Nilsson Piehl, Teknisk chef inge.nilsson-piehl@filipstad.se, 070-686 11 55
Maria Thiery Wase, Näringslivschef maria.thiery.wase@filipstad.se 070-274 11 08