Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Nytt 3-årigt projekt ska ge rörelseglädje för daglig verksamhets brukare och personal

En grupp personer promenerar uppför en asfalterad väg, en rullar en person i rullstol

Foto: Bara vanlig

Filipstad är en av tre kommuner i Sverige som tillsammans med föreningen Bara vanlig kommer ingå i ett projekt för att öka det fysiska och psykiska välmåendet bland brukarna inom daglig verksamhet.

Hurra! Mera rörelseglädje väntar

Filipstads kommun kommer under tre år vara med i projektet som går under namnet Rörelseglädje på Daglig Verksamhet. Vi kommer samarbeta med föreningen Bara vanlig och kommer få stöd och utbildning inom friskvård och aktiviteter. Projektet är möjligt tack vare finansiellt stöd från Arvsfonden. 

En metod för att skapa och sprida rörelseglädje

Bara Vanlig kommer att ta fram en metod för kravlös fysisk aktivitet och sociala sammanhang. Utifrån denna metod kommer vår personal och brukare på daglig verksamhet utbildas i att skapa rörelseglädje. Vi ska uppmuntra till fysisk aktivitet!

Metoden och utbildningen kommer testas i tre av Sveriges kommuner och sedan är tanken att detta kan användas av daglig verksamhet över hela landet efter projektets slut. Kommunerna som kommer samarbeta med Bara vanlig är Filipstads kommun, Vallentuna kommun och Sölvesborg kommun.

Utbildning i träning för personal och brukare

Vår personal och brukare inom daglig verksamhet kommer att utbildas i hur man kan öka både den fysiska och psykiska hälsan. Personalen ska utbildas i att leda träningstillfällen för brukare. Det blir också fysisk utbildning för brukarna på daglig verksamhet för att de själva ska hålla i träningspass, skapa rörelseglädje och minska stillasittandet. 

Träningsmöjligheter på egna villkor

Alla aktiviteter utgår från målgruppens behov och engagemang, där självbestämmande är i fokus.

Prioritering är träning och aktiviteter utomhus. Till exempel kommer Kalhyttans sport- och fritidsarena användas, bland annat den asfalterade banan som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, samt utegymmet.

Projektets prioriterade områden

  • Främja psykisk och fysisk hälsa
  • Öka delaktighet
  • Stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
  • Ökad jämställdhet och jämlikhet.

En välmående kommun

Vi ser mycket fram emot att starta projektet - som går helt i linje med Filipstads kommuns vision En välmående kommun!

Nu kör vi!

Bara Vanlig