Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Öppen repetition Lichen Dances på Kulturskolan 9 september

Collage av Lichen Dances

Välkomna till ett konstnärligt samarbete mellan Dinis Machado och Filipstad kommuns Kulturskola och fritidsgårdar med stöd av Kulturrådet fredagen den 9e september 18.00 i Musiksalen, Spångbergsgymnasiet Filipstad.

LICHEN Dances

A project initiated by Dinis Machado as an experiment for a possible Summer Company for Filipstad.

9 Sep // Spångbergsgymnasiet auditorium, Filipstad // 6pm

18 Sep // Weld, Stockholm // 3 pm

Artistic Direction and Choreography by Dinis Machado.

Dance development and performance Fthawit Habtom, Barwako Mahad Yusuf, Dinis Machado, Linda Boatemaa, Nahom Gebrhwet, Susanne Berggren, Rahma Mahamed Aadan.

Photography by Miranda Svendsen, Mohamud Aden and Adam Emretsson with the coaching of Lo River Lööf.

Singing by Ida Eckerwall.

Original soundtrack by Rayo.

Dj’ing by Linda Boatemaa with the coaching of Rayo.

Special thanks to Susanne Berggren.

A Production by BARCO productions/Dinis Machado and LICHEN Collaborations Association in co-production with Kulturskolan and Ungdomens Hus in Filipstads Kommun and Weld Stockholm // Project Financed by Kulturrådet

KULTURSKOLAN OM SAMARBETET

Jag har aldrig pratat om musik förut – jag har bara lyssnat.
Reflektion av en av deltagarna.

I samarbetet med Dinis Machado tar Kulturskolan i Filipstad ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet. Machado är en av Sveriges mest erkända och internationellt verksamma koreografer och har bland annat belönats med Birgit Cullberg stipendiet 2020. https://dinismachado.com/about-machado Länk till annan webbplats.

Machado har hittat en tillflykt i Filipstad kommun och har siktet inställt på att utveckla en verksamhet här. Kulturskolan och fritidsgårdarna genomförde ett mindre samarbete med Machado hösten 2021. Det ledde vidare till detta pågående samarbete som erhållit stöd från Kulturrådet. Ytterligare medel har sökts av Machado och beviljats för verksamhet under 2023 i Filipstad. Det inkluderar både eget konstnärligt arbete och ett utbyte med andra konstnärer från olika uttrycksformer som bjuds in till arbete och presentationer i vår kommun. Kulturskolan bistår med lokaler och viss utrustning, i arbetet med lokal förankring, och i mindre utsträckning arvode för pedagogiskt arbete. Uppväxlingen är enorm både vad gäller deltagares utveckling och andra resurser.

Machado återför produktionsmedel till kommunen som bl.a. innebär att våra unga deltagare arvoderas för konstnärligt arbete. Vi vävs också in i ett internationellt nätverk av konstnärlig produktion och våra deltagare får bekanta sig med arenor för samtidskultur – inte som främmande observatörer utan som delaktiga kulturutövare.

Ett dussin barn och unga vuxna från Filipstad har medverkat i olika utsträckning. Arbetet har pågått i små grupper med tre professionellt verksamma kulturskapare – en koreograf, en fotograf och en musikskapare. Vi arbetar med översättningar från musik till text till rörelse, från verklighet till fantasi, från historia till framtid. Arbetssättet var initialt helt främmande för de allra flesta, och fortfarande finns säkerligen vitt skilda uppfattningar om vad vi gör.

De medverkande tar med sig helt olika erfarenheter. Någon har noterat att alla verkar arbeta med olika saker, men ändå tillsammans. Några försöker förstå konstnärlig produktion som ett arbete, skilt från fritidssysselsättning. Någon fascineras över abstraktionsprocesserna, någon har helt enkelt ett lönejobb och andra är stolta över de produkter de varit delaktiga i att arbeta fram. Att se sin egen del förädlas och förändras. Machado har en fantastisk förmåga att arbeta inkluderande och att arbeta kreativt utifrån de förutsättningar som bjuds.

BAKGRUND
För några år sedan omformades de nationella riktlinjerna för Kulturskolorna i Sverige. Kulturskolorna bör bredda utbudet vad gäller konstnärliga uttrycksformer, vi bör arbeta för en breddad rekrytering och öppna för nya verksamhetsformer som gör det möjligt.

Kommunalt finns beslutet att Kulturskolan inte ska bedriva verksamhet under skoltid, samt uppdraget att samverkan mellan Kulturskola och fritidsgårdar skall utvecklas.

Befolkningsstrukturen i kommunen har förändrats och i Filipstad växer många barn upp som inte har föräldrar som känner till Kulturskolan sedan sin egen barndom.

De senaste åren har därför en stor omformningsprocess pågått för att söka nya arbetssätt – utan att tappa kvalitet vad gäller konstnärlig eller pedagogisk kompetens. Vi har bl.a. arrangerat konserter som mötesplatser, som kulturorientering och för att uppleva levande musik. Studieresor har genomförts till kulturinstitutioner och platser för konstnärlig utbildning. Kulturskolan och fritidsgårdarna har haft ett gemensamt engagemang i UKM och vi har bjudit in gästlärare för längre och kortare möten och kurser. Det har både berikat deltagare, staden och kompetensutvecklat personalen.

Att kunna erbjuda kommunens unga befolkning ett möte med en professionellt verksam koreograf genom delaktighet i konstnärligt skapande och med nationellt ekonomiskt stöd är ett privilegium som vi är väldigt stolta över, och vi hoppas på en fortsättning på denna inslagna riktning.