Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Projektet Stepstone har hjälpt många till arbete eller studier

Två personer, skärm med logotyper Stepstone och blombukett med röda blommor på ett bord

Mazlum Dogan och Ulrika Larsen från Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) i Filipstad leder slutkonferensen för projektet Stepstone

Stepstone är ett ESF-finansierat projekt som har för avsikt att stegförflytta individer mot arbete eller studier. Deltagare får en fördjupad kartläggning och en handlingsplan, där validering kombineras med andra insatser som den enskilde har behov av för att komma vidare.

Stepstone är ett projekt som vi har haft sedan augusti 2020. Sex kommuner i Värmland och Dalarna har varit med: Filipstad, Storfors, Hagfors, Munkfors, Älvdalen och Säter. Filipstads kommun har varit projektägare.

Stegförflyttning mot arbete eller studier

Stepstone är ett ESF-finansierat projekt (Europeiska socialfonden) som handlar om att stegförflytta arbetslösa mot egen försörjning eller studier. Deltagarna har stått långt från arbetsmarknaden och varit arbetslösa, utrikesfödda eller haft psykisk ohälsa.

- 230 personer har deltagit i projektet och av dessa har nu 22,6% fått någon form av anställning och 38% har påbörjat utbildningsinsatser. I Filipstad har 46 personer deltagit, berättar Ulrika Larsen som är projektkoordinator för Stepstone.

Validering och OCN-metoden

På arenorna för Stepstone har vi erbjudit våra deltagare ett sammanhang utifrån individens erfarenheter och behov. Aktiviteterna som anordnats har varit anpassningsbara utifrån deltagarnas förutsättningar för att de ska kunna stegförflyttas närmare egen försörjning.

- Arbetssättet som använts i projektet är validering enligt OCN-metoden, tillsammans med utbildningsinsatser, säger Ulrika.

Med hjälp av OCN sker kartläggning av vad personen faktiskt kan genom validering och på så vis kan ett intyg ges på deltagarens kunskaper.

Vi har sett varje persons kunnande

Det har också ingått andra stödinsatser för deltagaren, som vägledning, kontakt med studieförberedande verksamheter, skuld- och budgetrådgivning, utbildning i demokrati och frihetliga värderingar, samt hälsofrämjande insatser.

- Insatserna har varit anpassade utefter varje individ, där man sett till varje persons kunnande och skapat individanpassade handlingsplaner. Det har funnits tid att prata genom hela processen och deltagarna har haft stor påverkan i sitt deltagande. Projektet har lett till att deltagarna har fått en ökad självkänsla. Det har också varit en språkprogression bland SFI-deltagare, menar Ulrika.

Slutkonferens med samlade erfarenheter

15 december hade vi en avslutningskonferens i kommunhuset i Filipstad. Cirka 25 personer från kommunerna inom Stepstoneprojektet deltog och några var även med via länk.

Varje kommun hade spelat in varsin film där deras variant av Stepstone visades upp och tillsammans fick konferensens deltagare ta del av dessa filmer som en avslutning på den samverkan som varit de senaste åren med projektet Stepstone.

- Hela projektet ska nu summeras i en slutrapport vid årsskiftet. Då presenteras resultatet från våra kommuner. Även andra kommuner har hört av sig för att dra nytta av Stepstone när de ska börja med validering, säger Ulrika.

Logo Europeiska unionen europeiska socialfonden