Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 13 april 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Motion Byggvision
  2. Årsredovisning 2021
  3. Ansvarsfrihet avseende 2021 års verksamhet
  4. Årsredovisning 2021 samt revisionens granskning av årsredovisningen - Bergslagens Räddningstjänst
  5. Revisionen informerar 2022
  6. Fyllnadsval i socialnämnden efter Urban Pettersson (SD) - ersättare
  7. Fyllnadsval revisionsuppdrag efter Patrik Andersson (M)
  8. Anmälningsärenden KF 2022

Handlingar Pdf, 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens årsredovisning för 2021 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sammanträdet