Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 17 mars 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Lars Tanner, förvaltningschef för bland annat AIE informerar om sitt verksamhetsområde. Azam Forsberg ny förvaltningschef för Teknik och Service presenterar sig.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Bostadsförsörjningsplan
  2. Investeringsmedel sopbilar
  3. VA-avtal med Barilla 2022-2024
  4. Filipstads kommuns kulturstipendier
  5. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag i Filipstads kommun
  6. Revisionen informerar 2022
  7. Interpellation om Länsstyrelsens arbete med att sänka dämningar i Daglösen och dess avrinningsområde
  8. Nyval revisionsuppdrag efter Ottfried Eickenrodt (M)
  9. Nyval revisionsuppdrag efter Patrik Andersson (M)
  10. Anmälningsärenden KF mars 2022

Handlingar Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sammanträdet