Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 19 maj 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Säkerhetssamordaren Michael Björklund informerar om säkerheten för förtroendevalda samt säkerheten runt valet 2022.

Sammanträdet inleds därefter med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Redovisning av obesvarade motioner
  2. Pensionspolicy - förtroendevalda
  3. Översyn av arvoden
  4. Bostadsförsörjningsplan
  5. Beslut kring principer för egenavgifter färdtjänst
  6. Revisionen informerar 2022
  7. Fyllnadsval revisionsuppdrag efter Patrik Andersson (M)

Handlingar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sammanträdet