Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 20 oktober 2022

Ingress

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår i cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas in skriftligt, i förväg till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Öppnande av sammanträdet
 2. Upprop, fastställande av dagordning, val av justerare
 3. Val av presidium i fullmäktige
 4. Val av 11 ledamöter, 11 ersättare och presidium i valberedningen
 5. Inkallelseordning för ersättare i valberedningen
 6. Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026
 7. Motion beträffande effekthöjning på elkraftproduktion i Filipstad
 8. Delårsbokslut och prognos 2022
 9. Pensionspolicy medarbetare
 10. Revisionen informerar
 11. Anmälningsärenden

Handlingar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Direktsändning med endast ljud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.