Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Töm säcken

Illustrerad säck med ett rött kryss över

Töm säcken gäller nu för dig som slänger skräp på återvinningscentralen Långskogen.

Hej kära medborgare!

Vi vill tillsammans med dig minska avfallet och använda samhällets resurser på rätt sätt. Därför uppmanas du nu att ”tömma säcken” när du besöker vår återvinningscentral. Det innebär att allt avfall ska slängas synligt så att det sorteras korrekt och därmed kan återvinnas på rätt sätt.

Filipstads kommuns renhållning ser fram emot samarbetet!

Vad betyder ”töm säcken”?

”Töm säcken” betyder att det som tidigare slängts i förslutna säckar och/eller kartonger ska sorteras ut så det kan återbrukas eller materialåtervinnas på rätt sätt. Säcken och kartongen kan sedan användas igen eller lämnas i rätt container för återvinning.

Det som blir kvar i containern för Energiåtervinning (tidigare benämnd brännbart) ska endast vara saker som inte ska eller inte kan återbrukas eller materialåtervinnas. Exempel på sådana saker är madrasser, gummi och plastleksaker.